Átutaláshoz új megbízás szükséges

A hulladékszállítási közszolgáltatást végző GYHG Nonprofit Kft. nevére szóló, új megbízást kell kitölteniük azoknak, akik átutalással fizették a hulladékszállítás díját.

Azok, akik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját (köznyelven szemétdíjat) ún. csoportos fizetések rendszerében pénzintézetükön keresztül fizették meg, a megváltozott beszedő (GYHG Nonprofit Kft.) miatt a pénzintézetüknek új felhatalmazást kell adniuk. E felhatalmazás megadásának megkönnyítése érdekében a rendelkezésre álló adatokból a GYHG valamennyi ügyfele számára kitöltötte a ”Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére, felhatalmazás módosítására, megszüntetésére” vonatkozó nyomtatványt. Azon ügyfelek, akik eddig nem rendelkeztek a pénzintézetük felé ilyen felhatalmazással - a szemétdíjat csekken fizették meg a GYŐR-SZOL-nak -, de a későbbiekben szeretnének csoportos beszedéssel fizetni, azoknak is kitöltötték a felhatalmazást, de kérik, hogy a bankszámlaszámot a nyomtatvány 1. jelű ablakába szíveskedjenek feltüntetni.

A felhatalmazás nyomtatványokat a pénzintézeteknek a GYHG fogja átadni, ezért az értelemszerűen kitöltött (ahol a bankszámlaszám nincs előre kitöltve) és minden esetben az aláírt felhatalmazást a mellékelt válaszboríték felhasználásával kell eljuttatni a GYHG Nonprofit Kft-nek. A felhatalmazások a GYŐR-SZOL Zrt. mindhárom ügyfélszolgálatán (Orgona utca 10., Jókai u. 7-9. és az ETO park) is leadhatók.