Bővülő közszolgáltatás

Javítja a köztisztaságot és csökkenti az illegálisan lerakott szemét mennyiségét a hulladékszállítási közszolgáltatás területi bővítése.                       A GYHG Nonprofit Kft. március elsejétől a Vámosszabadihoz tartozó Sárás II. településrészen az önkormányzattal kötött megállapodás értelmében elindítja a rendszeres, zsákos hulladékszállítást. Az itt lakók az erre a célra rendszeresített, 60 literes, GYHG céglógós zsákhoz Vámosszabadi önkormányzatán, ügyfélfogadási időben juthatnak hozzá. A zsákok felvételekor szükséges egy szolgáltatás igénylő nyomtatvány kitöltése. A zsákokban a háztartási hulladékot vegyes formában lehet elhelyezni. Sárás II-őn a szállítási nap csütörtökönként lesz, a zsákokat reggel hat óra kérik az ingatlan elé kihelyezni. Fontos, hogy a közszolgáltató az első zsákok átvételekor regisztrált ingatlanok elől viszi el a cégemblémás zsákokat. Első szállítási nap: március 3.

A rendszerben minden ingatlanhasználó rendelkezésre állási díjat fizet, melynek összege 7925 Ft/önálló ingatlan/év+Áfa. A teljesített szolgáltatásról kéthavonta készül számla, amely a rendelkezésre állási díj 2 hónapra vonatkozó időarányos részét tartalmazza. A rendelkezésre állási díjon felül kell fizetni az igazolhatóan, a számlázási időszak alatt átvett zsákok után, melynek összege 187 Ft+Áfa/zsák.

A közszolgáltatási díj megfizetésével a Sárás II-őn élők jogosulttá válnak a Vámosszabadi vagy a Győr – Szitásdomb utcai hulladékudvar használatára, valamint a Vámosszabadi községben is kihelyezett hulladékgyűjtő szigetek igénybevételére. A közszolgáltatási díjat nem szükséges megfizetni a beépítetlen ingatlan után, azokra a közszolgáltatás nem terjed ki.