Fogyasztói tájékoztató

hulladékkezelő központ

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 90. §. (8) bekezdésében foglaltak alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 2014. július 1-jétől csak nonprofit gazdasági társaság végezhet, amely hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és az OHÜ által kiállított minősítő okirattal rendelkezik.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. január 1. napjával nem jövedelemszerzésre irányuló gazdasági tevékenység, ezen belül kiemelten települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátására létrehozta a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, rövidített cégnevén a GYHG Nonprofit Kft-t, amely 2013 júniusában a GYŐR-SZOL Zrt. tulajdonába került. A Kft. ez alatt az idő alatt megszerezte a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyt, az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) által kiállított minősítő okirattal rendelkezik és a Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által meghirdetett közbeszerzési eljáráson elnyerte a társuláshoz tartozó 112 település hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatainak ellátását, így 2014. július 1. napjától a GYŐR-SZOL Zrt. helyett a GYHG Nonprofit Kft. végzi az Önök által már megszokott hulladékgazdálkodási közszolgáltatást.

A társaság székhelye: HU-9024 Győr, Orgona u. 10.,9002 Pf.: 78
Adószáma: 24232643-2-08
Bankszámlaszáma: 11737007-20748500
UGIRO azonosító: A24232643
web: www.gyhg.hu
E-mail:


A közszolgáltatás tartama a természetes személy ingatlanhasználók esetében nem változott.

Az egyes hulladékfajták elszállítási rendje, illetve az edénymosási program az adott évben érvényes hulladéknaptár szerint történik. A gyűjtőszigetek továbbra is biztosítják a csomagolási hulladékok szelektív elhelyezési lehetőségét, a hulladékudvarok változatlanul a fogyasztók rendelkezésére állnak. A győri és vidéki hulladékudvarok aktuális nyitvatartási rendje pdf formátumban ide kattintva letölthető.

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó számlázási feladatokat 2016. április elsejétől  az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. látja el. A közszolgáltatást továbbra is a GYHG Nonprofit Kft. végzi.

 

Fogyasztóink írásos bejelentéseit a GYHG Nonprofit Kft. 9024 Győr, Orgona u. 10. (9002 Pf.: 78) címre kérjük megküldeni.  A GYŐR-SZOL Zrt. és a GYHG Nonprofit Kft. közös személyes ügyfélszolgálatain (Orgona utca 10., Jókai utca 7-9.) és telefonos (96/50-50-50) ügyfélszolgálatán mind a GYŐR-SZOL Zrt., mind a GYHG Nonprofit Kft-hez tartozó ügyekben fogadják az ügyfelek bejelentéseit.A GYHG Nonprofit Kft. további sikeres és környezettudatos együttműködést kíván.