Hulladékudvarok

Lakossági tájékoztató


A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a háztartásokban leggyakrabban keletkező veszélyes - pld. veszélyes hulladékként kezelendő csomagolási hulladékok, festékes dobozok, elemek, akkumulátorok, fénycsövek, elektronikai hulladékok, fáradt olaj - és nem veszélyes - pld. csomagolási hulladék, lom stb. – hulladékok környezetbarát elhelyezésére a 112 települést magába foglaló hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység részeként hulladékudvarokat működtet.


Hulladékudvarok igénybevételi és működési rendje:


A hulladékudvarok térítésmentesen vehetők igénybe az adott település és a környékbeli települések lakossága számára.


Hulladékudvarra történő beszállítás jogosultságának igazolása:


Győrben élő ügyfelek jogosultságukat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjról szóló számlával (illetve akiknek ilyen nincs - mert a társasházuk közösen fizet - a korábban kiadott Győr Kártyával) vagy lakcímkártyával igazolhatják.

 

A nem Győrben élők esetében az üzemeltető által az ügyfél részére kibocsátott, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjról szóló számla vagy a lakcímkártya szolgál a jogosultság igazolására.

 

Az önkormányzati rendeletek szerint általában egy beszállító az alábbi mennyiségek elhelyezésére jogosult a hulladékudvarban:

 

- mennyiségi korlátozás nélkül helyezhető el - a hulladékudvarok területén a hulladéktároló konténerek befogadó kapacitásának figyelembe vétele mellett - a lomhulladék, a műanyag, a papír, az üveg, a fém és a textil hulladék, valamint a fás szárú kerti nyesedék

- építési-bontási hulladékból ingatlanonként havonta 1 m3;

- személygépjármű gumiabroncs hulladékból havonta 200 kg;

- használt étolaj és zsír hulladékból havonta 5 liter, de évente legfeljebb összesen 60 liter;

- a veszélyes hulladékok* közül mennyiségi korlátozással helyezhető el az elem, az akkumulátor, elektronikai hulladék, festékes és vegyszeres göngyöleg alkalmanként összesen 50 kg, de évente legfeljebb összesen 150 kg;

- a fáradt olaj hulladékból havonta 4 liter, de évente legfeljebb 8 liter.

 

A hulladékudvarban kötelező a hulladékok elkülönített módon történő elhelyezése. Ennek biztosítása érdekében az udvarra érkező beszállítót a hulladékudvari felügyelő fogadja és a hulladék szemrevételezése után tájékoztatja az ügyfelet a hulladékok elhelyezésének módjáról, azaz, hogy az adott típusú hulladékot melyik hulladékgyűjtő edénybe kell elhelyeznie. A hulladékok tömegét a hulladékudvarban történő átvételkor a lehetőségekhez mérten a hulladékudvari felügyelőnek a mozgatható mérlegen kell mérnie, az ömlesztett, nagy darabos hulladékok esetén pedig műszaki becsléssel kell megállapítania.

 

A számítógépes nyilvántartási rendszerben rögzítésre kerülnek a beszállításhoz kapcsolódóan az alábbiak:

 

- a beszállításra jogosult neve, címe, ügyfélkódja;

- a beszállító neve, címe, gépjármű rendszáma;

- a beszállított hulladék azonosító száma és a beszállított hulladék mennyisége.

 

 

A hulladékudvarokban a közszolgáltató által átvehető hulladékok típusa, fajtája és mennyisége:

 

Nem veszélyes hulladékok:


Azonosító kód

Megnevezés

Mennyiség tonna/év

15 01 01

Papír és karton csomagolási hulladék

70

(Győr, Pápai út: 100)

15 01 07

Üveg csomagolási hulladék

10

16 01 03

Hulladékká vált gumiabroncsok

40

17 01 01

Beton

400

 (Kemeneshőgyész: 100)

17 01 07

Beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól

1300

(Kemeneshőgyész: 200)

20 01 11

Textíliák

40

20 01 25

Étolaj és zsír

5

20 01 36

Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, 20 01 23-tól és 20 01 35-től

65

(Győr, Pápai út: 100)

20 01 39

Műanyagok

90

(Győr, Pápai út: 120)

20 01 40

Fémek

65

(Győr, Pápai út: 90)

20 02 01

Biológiailag lebomló hulladékok (fás szárú zöldhulladék)

200

(Kemeneshőgyész: 100)

20 03 07

Lom hulladék

500

(Kemeneshőgyész: 100)


Veszélyes hulladék:

Azonosító kód

Megnevezés

Mennyiség tonna/év

13 02 05*

Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű – és kenőolaj

3

15 01 10*

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó, vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék (olajos, festékes göngyöleg)

38

(Kemeneshőgyész: 20)

20 01 21*

Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék

3

20 01 33*

Elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók

5

20 01 35*

Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, 20 01 23-tól

40

(Kemeneshőgyész: 20)

 

A hulladékudvarok nyitva tartását az udvar bejáratánál kihelyezett tábla tartalmazza.

A hulladékudvarokban térfigyelő kamerarendszer működik távfelügyelettel.

 


A hulladékudvarok nyitva tartása ide kattintva letölthető.


A Győr-Sashegyi hulladékudvar a 9028 Győr, Külső Fehérvári út 1. szám alatt található, a többi hulladékudvar GPS koordinátái ide kattintva letölthetőek.

 

 

*

TÁJÉKOZTATÓ HULLADÉKÁTVÉTEL FELFÜGGESZTÉSÉRŐL

 

A GYHG Nonprofit Kft. tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a hulladékgazdálkodási jogszabályok, valamint a veszélyes áruk szállítására vonatkozó ADR előírások megváltoztak, szigorodtak, ezért a veszélyes hulladékok átvételi, gyűjtési és szállítási rendszerét kénytelen ezeknek megfelelően átalakítani.

 

A GYHG Nonprofit Kft. a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tulajdonában lévő 43 hulladékudvarban 2017. július 18-tól határozatlan időre kénytelen felfüggeszteni a 15 01 10* azonosító kódú, „veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó, vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék” elnevezésű hulladékok (vegyszeres, festékes, permetszeres göngyöleg) átvételét. A többi veszélyes hulladék - elem, akkumulátor, fáradt olaj, fénycső, izzó, illetve veszélyesnek minősülő elektronikai hulladék- változatlanul lerakható.

 

A hulladék ismételt fogadásáról, amennyiben ismét lehetőség nyílik rá, a lakosságot értesíteni fogják.