Indul a zártkerti hulladékszállítás

Április elsejétől ismét megkezdődik a zártkertek hulladékának elszállítása Győrben.                                                                                                   

 

Április elsejétől ismét megkezdődik az ideiglenesen használt győri üdülők és zártkertek hulladékának elszállítása. Az időlegesen használt vagy üdülőingatlanok esetén a hulladékszállítási közszolgáltatást önkormányzati rendelet alapján a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. április 1-től szeptember 30-ig végzi. Ezen ingatlanok használói az éves rendelkezésre állási díj felét kötelesek fizetni. A társaság a rendelkezésére álló nyilvántartás szerint az érintett ingatlanhasználók felé a közszolgáltatásról szóló számlát utólag, negyedévente állítja ki. A számlán szerepelni fog a háromhavi rendelkezésre állási díj.

 

Az előírt díj megfizetésének fejében a hulladék elszállításához a szolgáltató évente 13 darab, 60 literes, saját emblémájával ellátott zsákot biztosít. A zsákok április 1-jétől a GYŐR-SZOL Zrt.-vel közösen üzemeltetett Orgona utcai és Jókai utcai ügyfélszolgálati irodáiban vehetők át az ingatlan helyrajzi számának vagy a fogyasztói azonosítószám közlésével. További igény esetén plusz zsákok ugyanitt vásárolhatóak bruttó 237 forintos áron.

 

A szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy abban az esetben, ha valaki más nevében igényel zártkerti hulladék elszállítására zsákot, kizárólag meghatalmazás bemutatásával kaphatja azt meg. Ha a meghatalmazás géppel kitöltött, akkor minden esetben két tanú aláírása szükséges, amennyiben a meghatalmazó a dokumentumot saját kezűleg írta meg, elegendő a meghatalmazó aláírása. (Meghatalmazási minta pdf formátumban ide kattintva letölthető.)

 

A műanyag zsákban vegyesen gyűjtött hulladékot hetente egyszer, a Fehérvári úti zártkertekből szombatonként (első szállítási nap: április 6.), Sárásról csütörtökönként (első szállítási nap: április 4.), Győrszentivánról keddenként (első szállítási nap: április 2.), a felsorolt területeken kívül minden további zártkertből hétfőnként (első szállítási nap: április 1.), szállítják el a zártkerti ingatlanok elől.

 

Az elszállítandó hulladékot a megadott járatnapon reggel 6 órára kell kihelyezni az ingatlan elé. Az autó csak a 60 literes szürkésfehér színű GYHG Nonprofit Kft. logóval ellátott gyűjtőzsákban kihelyezett hulladékot szállítja el. (Kivétel a kukával is ellátott területek.)

 

Azon ingatlanhasználó, aki 2018. évben nem használta fel a rendelkezésére bocsátott műanyag zsákot, természetesen azt az idei évben még megteheti.