Tájékoztatás zártkerti hulladékszállításról

A GYHG Nonprofit Kft. megkezdte a zártkerti ingatlanok hulladékszállítási közszolgáltatására vonatkozó számláinak postázását.                                           

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 37/2013.(XII.20.) rendelete alapján 2015. április 01-től a rendelet 2. számú mellékletében felsorolt utcákban – jellemzően a zártkerti területeken - a települési hulladék közszolgáltatás keretében történő szállítását folyamatosan biztosítjuk.


Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy megkezdtük ezen ingatlanok hulladékszállítási közszolgáltatására vonatkozó számláinak postázását.


Az érintett ingatlanhasználók felé a közszolgáltatásról szóló számla az eddigiektől eltérően, jogszabályi változás miatt utólag, negyedévente kerül kiállításra. A számlán háromhavi rendelkezésre állási díj szerepel.


Az előírt díj terhére a hulladék elszállításához a szolgáltató évente 13 db 60 literes, saját emblémájával ellátott zsákot biztosít.


Az előző év gyakorlatának megfelelően a zsákok 2015. április 01-től felvehetők a GYŐR-SZOL Zrt-vel közösen üzemeltetett Győr, Orgona u. 10. szám és Jókai u. 7-9 szám alatti ügyfélszolgálati irodában az ingatlan helyrajzi számának vagy a fogyasztói azonosítószám közlésével. További igény esetén plusz zsákok ugyanitt vásárolhatók bruttó 237 Ft/db áron.


A vonatkozó jogszabályok értelmében a kiszámlázott rendelkezésre állási díj megfizetése független a közszolgáltatás tényleges igénybevételétől, jelen esetben a hulladékgyűjtő zsákok átvételétől.

A műanyag zsákban vegyesen gyűjtött hulladékot hetente egyszer, a Fehérvári úti zártkertekből szombatonként, Sárásról csütörtökönként, Győrszentivánról keddenként, a felsorolt területeken kívül minden további területről hétfőnként szállítjuk el a zártkerti ingatlanok elől.


Az elszállítandó hulladékot a megadott járatnapon reggel 6 órára kell kihelyezni az ingatlan elé. Az autó csak a 60 literes szürkésfehér színű GYHG Nonprofit Kft. logóval ellátott jelölt gyűjtőzsákban kihelyezett hulladékot szállítja el.


Azon ingatlanhasználó, aki 2014. évben nem használta fel a korábbi közszolgáltató, a GYŐR-SZOL Zrt. logójával ellátott műanyag zsákot, természetesen azt az idei évben megteheti.