Kiemelt híreink

Fogyasztói tájékoztató

hulladékkezelő központ

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 90. §. (8) bekezdésében foglaltak alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 2014. július 1-jétől csak nonprofit gazdasági társaság végezhet, amely hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és az OHÜ által kiállított minősítő okirattal rendelkezik.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. január 1. napjával nem jövedelemszerzésre irányuló gazdasági tevékenység, ezen belül kiemelten települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátására létrehozta a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, rövidített cégnevén a GYHG Nonprofit Kft-t, amely 2013 júniusában a GYŐR- SZOL Zrt. tulajdonába került. A Kft. ez alatt az idő alatt megszerezte a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyt, az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) által kiállított minősítő okirattal rendelkezik és a Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által meghirdetett közbeszerzési eljáráson elnyerte a társuláshoz tartozó 112 település hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatainak ellátását, így 2014. július 1. napjától a GYŐR-SZOL Zrt. helyett a GYHG Nonprofit Kft.végzi az Önök által már megszokott hulladékgazdálkodási közszolgáltatást.

A társaság székhelye: HU-9024 Győr, Orgona u. 10.,9002 Pf.: 78
Adószáma: 24232643-2-08
Bankszámlaszáma: 11737007-20748500
UGIRO azonosító: A24232643
web: www.gyhg.hu
E-mail:


A közszolgáltatás tartama a természetes személy ingatlanhasználók esetében nem fog változni ház előtti kukáksem a díjak, sem a gyűjtési rendszer tekintetében. Változatlan marad az egyes hulladékfajták elszállítási rendje, az edénymosási program is a 2014. év elején megküldött hulladéknaptár szerint történik. A gyűjtőszigetek továbbra is biztosítják a csomagolási hulladékok szelektív elhelyezési lehetőségét, a hulladékudvarok változatlan nyitva tartással állnak a fogyasztók rendelkezésére.
Azoknak az ügyfeleinknek, akik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját (köznyelven szemétdíjat) ún. csoportos fizetések rendszerében pénzintézetükön keresztül fizették meg, azoknak a megváltozott beszedő (GYHG Nonprofit Kft.) miatt a pénzintézetüknek új felhatalmazást kell adniuk. E felhatalmazás megadásának megkönnyítése érdekében valamennyi ügyfelünknek a rendelkezésre álló adatokból kitöltöttük a ”Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére, felhatalmazás módosítására, megszüntetésére” vonatkozó nyomtatványt. Azon ügyfeleink, akik eddig nem rendelkeztek a pénzintézetük felé ilyen felhatalmazással - a szemétdíjat csekken fizették meg a GYŐR-SZOL-nak -, de a későbbiekben szeretnének csoportos beszedéssel fizetni, azoknak is kitöltöttük a felhatalmazást, de kérjük, hogy a bankszámlaszámot a nyomtatvány 1. jelű ablakába szíveskedjenek feltüntetni.

A felhatalmazás nyomtatványokat a pénzintézeteknek társaságunk fogja átadni, ezért kérjük, hogy az értelemszerűen kitöltött (ahol a bankszámlaszám nincs előre kitöltve) és minden esetben az aláírt felhatalmazást a mellékelt válaszboríték felhasználásával juttassa el a GYHG Nonprofit Kft-nek. A felhatalmazások a GYŐR-SZOL Zrt. mindhárom ügyfélszolgálatán is leadhatók.

A megváltozott helyzetnek megfelelően fogyasztóink írásos bejelentéseit a GYHG Nonprofit Kft. 9024 Győr, Orgona u. 10. (9002 Pf.: 78) címre kérjük megküldeni.  A GYŐR-SZOL Zrt. személyes ügyfélszolgálatán (Orgona utca 10., Jókai u. 7-9. és az ETO park) és telefonos (96/50-50-50) ügyfélszolgálatain mind a GYŐR-SZOL Zrt., mind a GYHG Nonprofit Kft-hez tartozó, ügyekben is fogadják az ügyfelek bejelentéseit.

sashegyi gépudvarA közszolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelési tevékenységet a GYŐR-SZOL Zrt. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH-54980/2012 számú határozata alapján végzi. A GYHG Nonprofit Kft. a számlázási, díjbeszedési és követeléskezelési feladatok ellátása érdekében 2014. július 1. után rendszeresen személyes adatokat továbbít a GYŐR-SZOL Zrt. felé, ezért az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak teljesítése érdekében az adatkezelési nyilvántartásba vételhez a Hatósághoz a szükséges bejelentést megtettük. A két gazdálkodó szervezet adatkezelési gyakorlatával összefüggő szabályokat a Társaságok honlapján (www.gyorszol.hu és www. gyhg.hu) és az ügyfélszolgálati irodákban tekintheti meg.

A fentiek szerint átalakuló közszolgáltatási rendszerben feladatokat ellátó GYŐR-SZOL Zrt. és GYHG Nonprofit Kft. további sikeres és környezettudatos együttműködést kíván.

 

 

HULLADÉKNAPTÁR

hulladeknaptar

A 2018. évi Hulladéknaptár ide kattintva megtekintehtő.

Ügyfélszolgálatok

orgona uti iroda

Ügyfélszolgálati irodák címe, nyitva tartása. Részletek

Telefonos ügyfélszolgálat

telefonos ügyfélszolgálat

Telefonos ügyfélszolgálat hívható munkanapokon 7 és 16 óra között:  96/50-50-50, 20/9225678

IDŐPONTFOGLALÁS

időpontfoglalás

Online időpontfoglalás ide kattintva lehetséges.

Telített sziget bejelentése

szelektiv szigetMegtelt szelektív hulladékgyűjtő sziget ingyenes bejelentése: 06/80/911-026

MIT HOVA DOBJUNK?

A segédlet a hulladékok környezetbarát és szabályos elhelyezéséhez ide kattintva megtekinthető.

HULLADÉKUDVAROK NYITVA TARTÁSA

A hulladékudvarok téli nyitva tartása pdf formátumban ide kattintva letölthető.