Veszélyes hulladékok elhelyezése

A háztartásokban összegyűlő veszélyes hulladékok – pl.: veszélyes hulladékként kezelendő csomagolási hulladékok, festékes dobozok, elemek, akkumulátorok, fénycsövek, elektronikai hulladékok, fáradt olaj – elhelyezésére a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj befizetéséről szóló számla és a lakcímkártya bemutatását követően a hulladékudvarokban van lehetőség.

A veszélyes hulladékok közül mennyiségi korlátozással helyezhető el az elem, az akkumulátor, az elektronikai hulladék, a festékes és vegyszeres göngyöleg alkalmanként összesen 50 kg, de évente legfeljebb összesen 150 kg, illetve a fáradt olaj hulladékból havonta 4 liter, de évente legfeljebb 8 liter mennyiségben.

Az udvarra érkező beszállítót a hulladékudvari felügyelő fogadja és a hulladék szemrevételezése után tájékoztatja az ügyfelet a hulladékok elhelyezésének módjáról, azaz, hogy az adott típusú hulladékot melyik hulladékgyűjtő edénybe kell elhelyeznie. A hulladékok tömegét a hulladékudvarban történő átvételkor a lehetőségekhez mérten a hulladékudvari felügyelőnek a mozgatható mérlegen kell mérnie, az ömlesztett, nagy darabos hulladékok esetén pedig műszaki becsléssel kell megállapítania.

 

A számítógépes nyilvántartási rendszerben rögzítésre kerülnek a beszállításhoz kapcsolódóan az alábbiak:

- a beszállításra jogosult neve, címe, ügyfélkódja;

- a beszállító neve, címe, gépjármű rendszáma;

- a beszállított hulladék azonosító száma és a beszállított hulladék mennyisége.

 

 

TÁJÉKOZTATÓ HULLADÉKÁTVÉTEL FELFÜGGESZTÉSÉRŐL

 

A GYHG Nonprofit Kft. tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a hulladékgazdálkodási jogszabályok, valamint a veszélyes áruk szállítására vonatkozó ADR előírások megváltoztak, szigorodtak, ezért a veszélyes hulladékok átvételi, gyűjtési és szállítási rendszerét kénytelen ezeknek megfelelően átalakítani.

 

A GYHG Nonprofit Kft. a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tulajdonában lévő 43 hulladékudvarban 2017. július 18-tól határozatlan időre kénytelen felfüggeszteni a 15 01 10* azonosító kódú, „veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó, vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék” elnevezésű hulladékok (vegyszeres, festékes, permetszeres göngyöleg) átvételét. A többi veszélyes hulladék - elem, akkumulátor, fáradt olaj, fénycső, izzó, illetve veszélyesnek minősülő elektronikai hulladék- változatlanul lerakható.

 

A hulladék ismételt fogadásáról, amennyiben ismét lehetőség nyílik rá, a lakosságot értesíteni fogják.