Számlakép és számlamagyarázat

Publikálva: 2020-06-04 Utolsó módosítás: 2020-07-15

Fogyasztói tájékoztató

Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény 10. §-a az alábbiakat írja elő:

”A szolgáltató köteles a számlán alkalmazott, a felhasználók számára nehezen érthető szakkifejezések magyarázatát rendszeresen, legalább évente egyszer a számlához csatoltan megadni.”

Társaságunk a törvény előírásának jelen tájékoztatóval tesz eleget.

Az egységes számlaképről szóló törvény valamennyi szolgáltató részére meghatározta, hogy az elvégzett szolgáltatás után járó díjakról szóló számla mit és hogyan tartalmazzon.
A számla első oldalán a szolgáltató és a vevő adatain kívül még az elszámolt időszak, a fizetendő összeg és a fizetési határidő, valamint a rezsidíj csökkentéssel kapcsolatos adatok kaptak helyet. A számla harmadik oldalán a számla azonosításához szükséges adatok, valamint a számlarészletező került feltüntetésre.A hulladékgazdálkodási közszolgáltatói számlán használt szakkifejezések:Alapdíj -  Rendelkezésre állási díj: éves díj alapján  a számlázási időszakra számított díj, amelyet a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó ingatlanonként, a szolgáltatás igénybevételétől függetlenül köteles megfizetni.

Ürítési díj: az egységnyi díjtétel és a díjfizetési időszakban ürített hulladékmennyiség szorzata. Az ürített hulladékmennyiség az edényszám, az ürítési szám és az edény térfogatának szorzata. Ürítési díj lehet vegyes, maradék (szürke fedelű) és bio (barna fedelű) edényzet után.

Kedvezmény: e soron azoknak a fogyasztóknak, akik az adott település önkormányzati rendeletében meghatározott feltételeknek megfelelnek, a rendeletben meghatározott kedvezmény összegét tüntetjük fel.

Lakásfenntartási támogatás: itt a települési önkormányzat által a fogyasztó kérelmére megítélt lakásfenntartási támogatás összegét tüntetjük fel.

Ürítési napok és db szám:   Az un. egyben fizető társasházak és a kétkannás (maradék és bio) családi házak esetében a számlán a „Tájékoztató adatok” között edény típusonként közöljük azokat a napokat, amikor az edények ürítve lettek. Ha egyfajta edényből több került azonos napon ürítésre, akkor a dátum mellett az ürített edények darabszámát is feltüntetjük.

Arányszám: Amennyiben Ön olyan társasházban lakik, ahol az elszállított hulladék díját a tulajdonostársak kérésére a szolgáltató lakásonként felosztja ott az arányszám a számlázási időszakban ürített összes hulladékmennyiség egy egységre vetített térfogatát mutatja meg. A vetítési alap lehet a lakás m2-re, a közös képviselő által megadott felosztási arány (%), a lakásban lakók száma (fő) és a lakás helyiség száma (helyiség).

Folyószámla-egyenleg: A számla kibocsátásakor a számlán szereplő összeggel együtt cégünk nyilvántartásában szereplő folyószámla-egyenleg kerül feltüntetésre. Ha a fogyasztónak nincs korábbi tartozása a cég felé, akkor az itt feltüntetett összeg a számla Fizetendő összegével megegyezik.

 

A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási mintaszámlái:

 

1.

Felosztott társasház:

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számla minta pdf formátumban ide kattintva letölthető.

2.

Nem felosztott társasház:

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számla minta pdf formátumban ide kattintva letölthető.

3.

Családiház:

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számla minta pdf formátumban ide kattintva letölthető.

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számlával kapcsolatos lakossági tájékoztató pdf formátumban ide kattintva letölthető.

 

Számlával, a számlán feltüntetett adatokkal kapcsolatban munkanapokon 7 és 16 óra között telefonos ügyfélszolgálatunk a 96/50-50-50 telefonszámon áll a kedves fogyasztóink rendelkezésére.

 

Számlával kapcsolatos reklamáció ide kattintva lehetséges a számla száma és a hatjegyű ügyfélkód megadásával.