Akadálymentesített weboldal
Navigáció kihagyása

Nyomtatványok ügyintézéshez

Publikálva: 2020-06-04 Utolsó módosítás: 2024-02-16

Nyomtatványok levélben és e-mailben történő ügyintézéshez:

 

LAKOSSÁG - NEM TÁRSASHÁZ ESETÉN

Intézendő ügyek Kitöltendő nyomtatvány Kitöltött nyomtatvány mellékletei További információk az ingatlanhasználó részére
Új ingatlan esetén közszolgáltatás igénylése 2-10-1 Adatlap közszolgáltatás indításához – lakosság Tulajdont igazoló okirat másolata (pl. adásvételi szerződés, használatba vételi engedély, tulajdoni lap, stb.) Kiszállítási díjak: www.gyhg.hu/kiszallitasi-dijak
Hulladékgyűjtő edényekkel kapcsolatos ügyek (sérült edény csere, pótlás, további edény kiszállítása) 2-11-1 Adatlap edénycseréhez, további edény igényléséhez, pótlásához - lakosság  
A kölcsönadó (közszolgáltató) vállalja a hulladékgyűjtő edények, az azonosítást szolgáló chipek és vonalkódos matricák természetes elhasználódása, vagy rendeltetésszerű használata közbeni (pl.: ürítés) meghibásodása esetén azok kijavítását, vagy cseréjét. A nem rendeltetésszerű használat közben bekövetkezett sérülés (kiégés, megolvadás, eltűnés stb.) miatti edénycsere, az edények pótlása az ingatlanhasználó költségére történik. A rendelkezésre állási díj éves díj, amelyet a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett tulajdonos önálló ingatlanonként, a szolgáltatás igénybevételének mértékétől, az ügyfélnél kint lévő edények számától és fajtájától, valamint használatától függetlenül köteles megfizetni. Az ürítési díj csak a tényleges ürítések után kerül számlázásra. Egy edény visszaadása, vagy plusz edény igénylése nem jár a rendelkezésre állási díj változásával.

Kiszállítási díj: www.gyhg.hu/kiszallitasi-dijak
Bejelentett adatok módosítása 2-12-1 Adatlap személyes adatok módosításához – lakosság Adat változást igazoló okirat másolata  
Meglévő ingatlan új ingatlanhasználójának bejelentése 2-13-1 Adatlap meglévő ingatlan új ingatlanhasználója esetén – lakosság Tulajdonos változást igazoló okirat másolata. (Pl: adásvételi szerződés vagy lakásbérleti szerződés vagy tulajdoni lap vagy hagyaték átadó végzés stb.) Az ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változást 15 napon belül kell bejelenteni a régi és az új ingatlanhasználónak. Amennyiben a bejelentés ideje a tényleges változás idejét 15 nappal meghaladja, akkor a közszolgáltató a bejelentés napját tekinti a változás napjának.  Az ingatlan tulajdonos változásánál fontos feltüntetni, hogy a közszolgáltató tulajdonát képező edények az ingatlannál megtalálhatóak és az új tulajdonos használható állapotban átvette. A kölcsönadó (közszolgáltató) vállalja a hulladékgyűjtő edények, az azonosítást szolgáló chipek és vonalkódos matricák természetes elhasználódása, vagy rendeltetésszerű használata közbeni (pl.: ürítés) meghibásodása esetén azok kijavítását, vagy cseréjét. A nem rendeltetésszerű használat közben bekövetkezett sérülés (kiégés, megolvadás, stb.) miatti edénycsere, az edények pótlása díjfizetéssel jár.
Lakatlanság jegyző általi igazolása  (Győrön kívüli település) 2-14-1 Adatlap Győrön kívüli települések ingatlanhasználói részére lakatlanság igazolásához – lakosság  
Amennyiben a lakatlanság ideje alatt az új tulajdonos már ismert, kérjük a hagyaték átadó végzés vagy adásvételi szerződés másolatát az új tulajdonos nyilvántartásba vételéhez. Lakatlanság miatti számlázás szüneteltetése azzal a nappal történik meg, amelyik napon az adatlap minden rovata pontosan kitöltve (jegyzői igazolással együtt) társaságunkhoz megérkezik.

Kiszállítási díjak: www.gyhg.hu/kiszallitasi-dijak
Lakatlanná vált ingatlan esetén szolgáltatás szüneteltetés kérése (Győr) 2-15-1 Adatlap lakatlanság igazolásához (Győr) – lakosság Népesség nyilvántartó igazolása (díjköteles) vagy két tanú aláírása igazolja a lakatlanságot. Elhunyt tulajdonos esetén halotti bizonyítvány másolat plusz két tanú aláírásával igazolja a lakatlanságot. Amennyiben a lakatlanság ideje alatt az új tulajdonos már ismert, kérjük a hagyaték átadó végzés vagy adásvételi szerződés másolatát az új tulajdonos nyilvántartásba vételéhez.

Kiszállítási díjak: www.gyhg.hu/kiszallitasi-dijak
 Egyéb ügyek  2-16-1 Adatlap egyéb ügyek intézéséhez  
 

 

TÁRSASHÁZ, LAKÁSSZÖVETKEZET

Társasházra vagy lakásszövetkezetre vonatkozó bejelentéseket kizárólag a társasház vagy lakásszövetkezet képviselőjén keresztül fogadunk el.

Intézendő ügyek Kitöltendő nyomtatvány Kitöltött nyomtatvány mellékletei További információk az ingatlanhasználó részére
Hulladékgyűjtő edényekkel kapcsolatos ügyek (sérült edény csere, pótlás, további edény kiszállítás) 2-33-1 Adatlap edénycseréhez, további edény igényléséhez, pótláshoz – társasházak részére vegyes hulladékgyűjtő edény esetén  
Kiszállítási díj: www.gyhg.hu/kiszallitasi-dijak  

 

GAZDÁLKODÓ SZERVEZET

Gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtó iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó. Az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv (ide nem értve azt a költségvetési szervet, amelyet az államháztartásról szóló törvény szerint közfeladat ellátására hoztak létre), az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataira is a gazdálkodó szervezetekre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

Intézendő ügyek Kitöltendő nyomtatvány Kitöltött nyomtatvány mellékletei További információk az ingatlanhasználó részére

Új díjfizető nyilvántartásba vétele közszolgáltatási szerződés megkötéséhez
2-17-1 Adatlap egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéhez Egyéni vállalkozói igazolás, meghatalmazás, ha a szerződő fél nem személyesen jár el. A GYHG Nonprofit Kft. a 120, a 240, és az 1100 literes hulladékgyűjtő edény közötti választási lehetőséget biztosítja. Azokon a szolgáltatási helyeken, ahol a fenti méretű hulladékgyűjtő edények hely hiányában nem tárolhatók, egyedi elbírálás alapján zsákos szerződés köthető.

Kiszállítási díjak: www.gyhg.hu/kiszallitasi-dijak
2-18-1 Adatlap egyéni vállalkozónak nem minősülő gazdálkodó szervezet nyilvántartásba vételéhez Cégkivonat másolat, aláírási címpéldány másolat, meghatalmazás, ha nem a cégjegyzésre jogosult személy jár el.

Díjfizető változás
2-19-1 Adatlap díjfizető változás nyilvántartásba vételéhez  - egyéni vállalkozó Új díjfizető egyéni vállalkozói igazolás, meghatalmazás, ha a szerződő fél nem személyesen jár el.  
2-20-1 Adatlap díjfizető változás nyilvántartásba vételéhez – egyéni vállalkozónak nem minősülő gazdálkodó szervezet Új díjfizető cégkivonat másolat, aláírási címpéldány másolat, meghatalmazás, ha nem a cégjegyzésre jogosult személy jár el.  
Vegyes hulladékgyűjtő edényekkel kapcsolatos ügyek (sérült edény csere, pótlás, további edény kiszállítása) 2-21-1 Adatlap edénycseréhez, további edény igényléséhez, cseréhez, pótláshoz – egyéni vállalkozó és egyéb gazdálkodó szervezet részére vegyes hulladékgyűjtő edény esetén  
A kölcsönadó (közszolgáltató) vállalja a hulladékgyűjtő edények, az azonosítást szolgáló chipek és vonalkódos matricák természetes elhasználódása, vagy rendeltetésszerű használata közbeni (pl.: ürítés) meghibásodása esetén azok kijavítását, vagy cseréjét. A nem rendeltetésszerű használat közben bekövetkezett sérülés (kiégés, megolvadás, eltűnés stb.) miatti edénycsere, az edények pótlása az ingatlanhasználó költségére történik. A rendelkezésre állási díj éves díj, amelyet a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett tulajdonos önálló ingatlanonként, a szolgáltatás igénybevételének mértékétől, az ügyfélnél kint lévő edények számától és fajtájától, valamint használatától függetlenül köteles megfizetni. Egy edény visszaadása, vagy plusz edény igénylése nem jár a rendelkezésre állási díj változásával.

Kiszállítási díjak: www.gyhg.hu/kiszallitasi-dijak


Tájékoztatjuk a gazdálkodó szervezeteket, hogy bio hulladékgyűjtő edényekkel és szelektív  edényekkel kapcsolatos ügyekben közvetlenül a szolgáltatóval kell felvenni a kapcsolatot.


REZSIDÍJ CSÖKKENTÉSSEL KAPCSOLATOS NYOMTATVÁNYOK

Intézendő ügyek Kitöltendő nyomtatvány Kitöltött nyomtatvány mellékletei További információk az ingatlanhasználó részére
 Bejelentés rezsicsökkentésre való jogosultságra  Tájékoztató levél + nyilatkozat rezsicsökkentésre való jogosultság bejelentéséhez  
 
 Közös képviselő általi bejelentés a természetes és nem természetes személyekről Bejelentő lap   
 

 

MEGHATALMAZÁS

A formanyomtatvány pdf formátumban ide kattintva letölthető.


ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Az adatvédelmi nyilatkozat ide kattintva letölthető.


KAMATMENTES RÉSZLETFIZETÉSI KEDVEZMÉNY - NHKV Zrt.

Az NHKV Zrt. kamatmentes részletfizetési kedvezményről szóló tájékoztatója, illetve a kérelmezéshez szükséges formanyomtatvány pdf formátumban ide kattintva letölthető.

Hello Győr weboldala