Akadálymentesített weboldal
Navigáció kihagyása

Nyomtatványok ügyintézéshez

Publikálva: 2020-06-04 Utolsó módosítás: 2023-02-07

Nyomtatványok levélben és e-mailben történő ügyintézéshez:

 

LAKOSSÁG - NEM TÁRSASHÁZ ESETÉN

Intézendő ügyek Kitöltendő nyomtatvány Kitöltött nyomtatvány mellékletei További információk az ingatlanhasználó részére
Új ingatlan esetén közszolgáltatás igénylése 2-10-1 Adatlap közszolgáltatás indításához – lakosság Tulajdont igazoló okirat másolata (pl. adásvételi szerződés, használatba vételi engedély, tulajdoni lap, stb.) Kiszállítási díjak: www.gyhg.hu/kiszallitasi-dijak
Hulladékgyűjtő edényekkel kapcsolatos ügyek (sérült edény csere, pótlás, további edény kiszállítása) 2-11-1 Adatlap edénycseréhez, további edény igényléséhez, pótlásához - lakosság  
A kölcsönadó (közszolgáltató) vállalja a hulladékgyűjtő edények, az azonosítást szolgáló chipek és vonalkódos matricák természetes elhasználódása, vagy rendeltetésszerű használata közbeni (pl.: ürítés) meghibásodása esetén azok kijavítását, vagy cseréjét. A nem rendeltetésszerű használat közben bekövetkezett sérülés (kiégés, megolvadás, eltűnés stb.) miatti edénycsere, az edények pótlása az ingatlanhasználó költségére történik. A rendelkezésre állási díj éves díj, amelyet a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett tulajdonos önálló ingatlanonként, a szolgáltatás igénybevételének mértékétől, az ügyfélnél kint lévő edények számától és fajtájától, valamint használatától függetlenül köteles megfizetni. Az ürítési díj csak a tényleges ürítések után kerül számlázásra. Egy edény visszaadása, vagy plusz edény igénylése nem jár a rendelkezésre állási díj változásával.

Kiszállítási díj: www.gyhg.hu/kiszallitasi-dijak
Bejelentett adatok módosítása 2-12-1 Adatlap személyes adatok módosításához – lakosság Adat változást igazoló okirat másolata  
Meglévő ingatlan új ingatlanhasználójának bejelentése 2-13-1 Adatlap meglévő ingatlan új ingatlanhasználója esetén – lakosság Tulajdonos változást igazoló okirat másolata. (Pl: adásvételi szerződés vagy lakásbérleti szerződés vagy tulajdoni lap vagy hagyaték átadó végzés stb.) Az ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változást 15 napon belül kell bejelenteni a régi és az új ingatlanhasználónak. Amennyiben a bejelentés ideje a tényleges változás idejét 15 nappal meghaladja, akkor a közszolgáltató a bejelentés napját tekinti a változás napjának.  Az ingatlan tulajdonos változásánál fontos feltüntetni, hogy a közszolgáltató tulajdonát képező edények az ingatlannál megtalálhatóak és az új tulajdonos használható állapotban átvette. A kölcsönadó (közszolgáltató) vállalja a hulladékgyűjtő edények, az azonosítást szolgáló chipek és vonalkódos matricák természetes elhasználódása, vagy rendeltetésszerű használata közbeni (pl.: ürítés) meghibásodása esetén azok kijavítását, vagy cseréjét. A nem rendeltetésszerű használat közben bekövetkezett sérülés (kiégés, megolvadás, stb.) miatti edénycsere, az edények pótlása díjfizetéssel jár.
Lakatlanság jegyző általi igazolása  (Győrön kívüli település) 2-14-1 Adatlap Győrön kívüli települések ingatlanhasználói részére lakatlanság igazolásához – lakosság  
Amennyiben a lakatlanság ideje alatt az új tulajdonos már ismert, kérjük a hagyaték átadó végzés vagy adásvételi szerződés másolatát az új tulajdonos nyilvántartásba vételéhez. Lakatlanság miatti számlázás szüneteltetése azzal a nappal történik meg, amelyik napon az adatlap minden rovata pontosan kitöltve (jegyzői igazolással együtt) társaságunkhoz megérkezik.

Kiszállítási díjak: www.gyhg.hu/kiszallitasi-dijak
Lakatlanná vált ingatlan esetén szolgáltatás szüneteltetés kérése (Győr) 2-15-1 Adatlap lakatlanság igazolásához (Győr) – lakosság Népesség nyilvántartó igazolása (díjköteles) vagy két tanú aláírása igazolja a lakatlanságot. Elhunyt tulajdonos esetén halotti bizonyítvány másolat plusz két tanú aláírásával igazolja a lakatlanságot. Amennyiben a lakatlanság ideje alatt az új tulajdonos már ismert, kérjük a hagyaték átadó végzés vagy adásvételi szerződés másolatát az új tulajdonos nyilvántartásba vételéhez.

Kiszállítási díjak: www.gyhg.hu/kiszallitasi-dijak
 Egyéb ügyek  2-16-1 Adatlap egyéb ügyek intézéséhez  
 

 

TÁRSASHÁZ, LAKÁSSZÖVETKEZET

Társasházra vagy lakásszövetkezetre vonatkozó bejelentéseket kizárólag a társasház vagy lakásszövetkezet képviselőjén keresztül fogadunk el.

Intézendő ügyek Kitöltendő nyomtatvány Kitöltött nyomtatvány mellékletei További információk az ingatlanhasználó részére
Hulladékgyűjtő edényekkel kapcsolatos ügyek (sérült edény csere, pótlás, további edény kiszállítás) 2-33-1 Adatlap edénycseréhez, további edény igényléséhez, pótláshoz – társasházak részére vegyes hulladékgyűjtő edény esetén  
Kiszállítási díj: www.gyhg.hu/kiszallitasi-dijak  
Heti 60 liter hulladék figyelembe vételéhez Kérelem igazolás kiadásához - egyedülállás és életvitelszerű ingatlanhasználat  
A lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó részére lakóingatlanonként heti 60 liter vegyesen gyűjtött települési hulladék figyelembe vételéhez szükséges igazolás kiadására.
Mehatalmazás MEGHATALMAZÁS  
Közszolgáltatással kapcsolatos ügyintézéshez, amennyiben nem az ingatlan tulajdonosa, díjfizetője kíván eljárni.

 

GAZDÁLKODÓ SZERVEZET

Gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtó iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó. Az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv (ide nem értve azt a költségvetési szervet, amelyet az államháztartásról szóló törvény szerint közfeladat ellátására hoztak létre), az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataira is a gazdálkodó szervezetekre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

Intézendő ügyek Kitöltendő nyomtatvány Kitöltött nyomtatvány mellékletei További információk az ingatlanhasználó részére

Új díjfizető nyilvántartásba vétele közszolgáltatási szerződés megkötéséhez
2-17-1 Adatlap egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéhez Egyéni vállalkozói igazolás, meghatalmazás, ha a szerződő fél nem személyesen jár el. A GYHG Nonprofit Kft. a 120, a 240, és az 1100 literes hulladékgyűjtő edény közötti választási lehetőséget biztosítja. Azokon a szolgáltatási helyeken, ahol a fenti méretű hulladékgyűjtő edények hely hiányában nem tárolhatók, egyedi elbírálás alapján zsákos szerződés köthető.

Kiszállítási díjak: www.gyhg.hu/kiszallitasi-dijak
2-18-1 Adatlap egyéni vállalkozónak nem minősülő gazdálkodó szervezet nyilvántartásba vételéhez Cégkivonat másolat, aláírási címpéldány másolat, meghatalmazás, ha nem a cégjegyzésre jogosult személy jár el.

Díjfizető változás
2-19-1 Adatlap díjfizető változás nyilvántartásba vételéhez  - egyéni vállalkozó Új díjfizető egyéni vállalkozói igazolás, meghatalmazás, ha a szerződő fél nem személyesen jár el.  
2-20-1 Adatlap díjfizető változás nyilvántartásba vételéhez – egyéni vállalkozónak nem minősülő gazdálkodó szervezet Új díjfizető cégkivonat másolat, aláírási címpéldány másolat, meghatalmazás, ha nem a cégjegyzésre jogosult személy jár el.  
Vegyes hulladékgyűjtő edényekkel kapcsolatos ügyek (sérült edény csere, pótlás, további edény kiszállítása) 2-21-1 Adatlap edénycseréhez, további edény igényléséhez, cseréhez, pótláshoz – egyéni vállalkozó és egyéb gazdálkodó szervezet részére vegyes hulladékgyűjtő edény esetén  
A kölcsönadó (közszolgáltató) vállalja a hulladékgyűjtő edények, az azonosítást szolgáló chipek és vonalkódos matricák természetes elhasználódása, vagy rendeltetésszerű használata közbeni (pl.: ürítés) meghibásodása esetén azok kijavítását, vagy cseréjét. A nem rendeltetésszerű használat közben bekövetkezett sérülés (kiégés, megolvadás, eltűnés stb.) miatti edénycsere, az edények pótlása az ingatlanhasználó költségére történik. A rendelkezésre állási díj éves díj, amelyet a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett tulajdonos önálló ingatlanonként, a szolgáltatás igénybevételének mértékétől, az ügyfélnél kint lévő edények számától és fajtájától, valamint használatától függetlenül köteles megfizetni. Egy edény visszaadása, vagy plusz edény igénylése nem jár a rendelkezésre állási díj változásával.

Kiszállítási díjak: www.gyhg.hu/kiszallitasi-dijak


Tájékoztatjuk a gazdálkodó szervezeteket, hogy bio hulladékgyűjtő edényekkel és szelektív  edényekkel kapcsolatos ügyekben közvetlenül a szolgáltatóval kell felvenni a kapcsolatot.


REZSIDÍJ CSÖKKENTÉSSEL KAPCSOLATOS NYOMTATVÁNYOK

Intézendő ügyek Kitöltendő nyomtatvány Kitöltött nyomtatvány mellékletei További információk az ingatlanhasználó részére
 Bejelentés rezsicsökkentésre való jogosultságra  Tájékoztató levél + nyilatkozat rezsicsökkentésre való jogosultság bejelentéséhez  
 
 Közös képviselő általi bejelentés a természetes és nem természetes személyekről Bejelentő lap   
 

 

MEGHATALMAZÁS

A formanyomtatvány pdf formátumban ide kattintva letölthető.

 

KAMATMENTES RÉSZLETFIZETÉSI KEDVEZMÉNY - NHKV Zrt.

Az NHKV Zrt. kamatmentes részletfizetési kedvezményről szóló tájékoztatója, illetve a kérelmezéshez szükséges formanyomtatvány pdf formátumban ide kattintva letölthető.

Hello Győr weboldala