Akadálymentesített weboldal
Navigáció kihagyása

Hulladékudvarok

Publikálva: 2020-06-04 Utolsó módosítás: 2023-03-10

Lakossági tájékoztató

 

GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a háztartásokban leggyakrabban keletkező veszélyes - pld. veszélyes hulladékként kezelendő csomagolási hulladékok, festékes dobozok, elemek, akkumulátorok, fénycsövek, elektronikai hulladékok, fáradt olaj - és nem veszélyes - pld. csomagolási hulladék, lom stb. – hulladékok környezetbarát elhelyezésére a 112 települést magába foglaló hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység részeként hulladékudvarokat működtet.

 

A hulladékudvarok nyitvatartása:

 A nyári nyitvatartás (április 1. és október 31. között érvényes) ide kattintva tölthető le.

 A téli nyitvatartás (november 1. és március 31. között érvényes) ide kattintva tölthető le. 

 


Hulladékudvarok igénybevételi és működési rendje:

 

A hulladékudvarok térítésmentesen vehetők igénybe az adott település és a környékbeli települések lakossága számára.

 

Hulladékudvarra történő beszállítás jogosultságának igazolása:

 

A GYHG Nonprofit Kft. Győrben élő ügyfelei a hulladékudvarok térítésmentes igénybevételére vonatkozó jogosultságukat továbbra is a közszolgáltatási díjról szóló számlával, illetve akiknek ilyen nincs – mert a társasházuk közösen fizet –, lakcímkártyával, vagy a korábban kiadott Győr Kártya felmutatásával tudják igazolni.

 

A nem Győrben élő ügyfelek a hulladékudvarok térítésmentes igénybevételére vonatkozó jogosultságukat – ahogyan eddig is – a közszolgáltatási díjról szóló számla vagy a lakcímkártya felmutatásával tudják igazolni.

 

A szolgáltató új ügyfeleinek az első közszolgáltatási díjról szóló számla megérkezéséig a GYHG Nonprofit Kft. által küldött, a közszolgáltatás indításáról szóló tájékoztató levelet, vagy az ügyfélszolgálat által kiállított adatmódosítás megnevezésű nyomtatványt kell a hulladékudvarban lévő munkatársnak bemutatni.

 

A hulladékudvarok igénybevételére jogosító igazolások:

- a közszolgáltatási díjról szóló számla

- lakcímkártya

- a korábban kiadott Győr Kártya

- az ügyfélszolgálat által kiállított „Igazolás hulladékudvari belépéshez” (egybefizető társasház)

- a GYHG Nonprofit Kft. által küldött, a közszolgáltatás indításáról szóló tájékoztató levél vagy az ügyfélszolgálat által kiállított adatmódosítás megnevezésű nyomtatvány (új ügyfelek esetén, az első közszolgáltatási díjról szóló számla megérkezéséig)

 

 

Az önkormányzati rendeletek szerint általában egy beszállító az alábbi mennyiségek elhelyezésére jogosult a hulladékudvarban:

 

- mennyiségi korlátozás nélkül helyezhető el - a hulladékudvarok területén a hulladéktároló konténerek befogadó kapacitásának figyelembe vétele mellett - a lomhulladék, a műanyag, a papír, az üveg, a fém és a textil hulladék, valamint a fás szárú kerti nyesedék

- építési-bontási hulladékból ingatlanonként havonta 1 m3;

- személygépjármű gumiabroncs hulladékból havonta 200 kg;

- használt étolaj és zsír hulladékból havonta 5 liter, de évente legfeljebb összesen 60 liter;

- a veszélyes hulladékok* közül mennyiségi korlátozással helyezhető el az elem, az akkumulátor, elektronikai hulladék, festékes és vegyszeres göngyöleg alkalmanként összesen 50 kg, de évente legfeljebb összesen 150 kg;

- a fáradt olaj hulladékból havonta 4 liter, de évente legfeljebb 8 liter.

 

A hulladékudvarban kötelező a hulladékok elkülönített módon történő elhelyezése. Ennek biztosítása érdekében az udvarra érkező beszállítót a hulladékudvari felügyelő fogadja és a hulladék szemrevételezése után tájékoztatja az ügyfelet a hulladékok elhelyezésének módjáról, azaz, hogy az adott típusú hulladékot melyik hulladékgyűjtő edénybe kell elhelyeznie. A hulladékok tömegét a hulladékudvarban történő átvételkor a lehetőségekhez mérten a hulladékudvari felügyelőnek a mozgatható mérlegen kell mérnie, az ömlesztett, nagy darabos hulladékok esetén pedig műszaki becsléssel kell megállapítania.

 

A számítógépes nyilvántartási rendszerben rögzítésre kerülnek a beszállításhoz kapcsolódóan az alábbiak:

 

- a beszállításra jogosult neve, címe, ügyfélkódja;

- a beszállító neve, címe, gépjármű rendszáma;

- a beszállított hulladék azonosító száma és a beszállított hulladék mennyisége.

 

 

A hulladékudvarokban a közszolgáltató által átvehető hulladékok típusa, fajtája és mennyisége:

 

Nem veszélyes hulladékok:

 

Azonosító kód

Megnevezés

Mennyiség tonna/év

15 01 01

Papír és karton csomagolási hulladék

150

15 01 07

Üveg csomagolási hulladék

10

16 01 03

Hulladékká vált gumiabroncsok

50

17 01 01

Beton

400

17 01 07

Beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól

1500

 

20 01 25

Étolaj és zsír

5

20 01 36

Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, 20 01 23-tól és 20 01 35-től

150

20 01 39

Műanyagok

150

20 01 40

Fémek

100

20 02 01

Biológiailag lebomló hulladékok (fás szárú zöldhulladék)

300

20 03 07

Lom hulladék

900

 


Veszélyes hulladék:

 

Azonosító kód

Megnevezés

Mennyiség tonna/év

13 02 05*

Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű – és kenőolaj

3

15 01 10*

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó, vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék (olajos, festékes göngyöleg)

50

 

20 01 21*

Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék

3

20 01 33*

Elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók

5

 

A hulladékudvarok nyitva tartását az udvar bejáratánál kihelyezett tábla tartalmazza.

A hulladékudvarokban térfigyelő kamerarendszer működik távfelügyelettel.


A Győr-Sashegyi hulladékudvar a 9028 Győr, Külső Fehérvári út 1. szám alatt található, a többi hulladékudvar GPS koordinátái ide kattintva letölthetőek.

 

Hello Győr weboldala